Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Novoročenky 2018


1. Šablona je majetkem Abcool.cz (http://www.abcool.cz), který je jejím tvůrcem.

2. Šablona lze rozesílat na neomezený počet emailových adres z jedné domény v období od zakoupení do 31.1.2017.

3.
Zákazník má nárok na vložení jednoho grafického podpisu a loga na jednu novoročenku a to zdarma.

4. Použití šablon elektronických PF podléhá Autorskému zákonu, šablony jsou majetkem abcool.cz. Licence neumožňuje tisk elektronických přání, či jakoukoli jinou formu rozmnožování, vyjma práva na pořízení jednoho výtisku pro zařazení do uživatelovo sezónní sbírky novoročenek. Není dovoleno použít jakoukoli část (kód, obrázek atd.) pro jiný účel, vyjma obrázku, který dodal sám uživatel. Takový obrázek je i nadále plně ve vlastnictví uživatele a je použit pouze pro jeho novoročenky.

5. Není dovoleno odstranit kterýkoli z ochranných a identifikačních prvků autora - výrobce. Ochranným prvkem novoročenky se rozumí zmínka o výrobci, případně logo nebo www adresa v motivu novoročenky.

6. Není dovoleno jakýmkoli jiným způsobem šablony (přání) měnit, či zasahovat do jejich kódu, vyjma úpravy obsahu či barvy textu přání a kontaktních údajů uživatele v rozhraní e-mailového klienta a do všech obrazových prvků a vložení vlastního loga.

7. Zákonná zmínka o "Antispamovém zákonu" uvedená v zápatí je povinným prvkem. Uživatel ji může po vlastním uvážení sám odstranit při editaci konkrétního e-mailu, za což výrobce nenese odpovědnost.

8. Výrobce také nenese žádnou odpovědnost za jednání uživatele, které by způsobilo, či mohlo způsobit škody uživateli či třetím stranám a rovněž výrobce nenese odpovědnost za škody vzniknuvší uživateli či třetím osobám v přímé či nepřímé souvislosti s použitím těchto šablon. Výrobce neposkytuje jakékoli záruky uživatelům.

9. Uživatel se důkladně seznámil s podmínkami použití, způsobem instalace i provozování šablon elektronických novoročenek.

10. Uživatel obdrží do jím uvedené emailové schránky objednanou novoročenku nebo instrukce ke stažení instalace šablony a to nejdéle do druhého pracovního dne ode dne zaplacení a to za podmínky, že byly dodány v dostatečné kvalitě všechny potřebné materiály pro vytvoření novoročenky.

Hot-line: +420728637510
výrábíme elektronické novoročenky a vánoční přání do emailu
|Copyright © 2010-2016 novorocenky.eu